Kūrybos procese aš — Jūsų atspindys. 

Kiekvieną kartą — vis naujas:

Žaidimas – rimtas darbas – laikas.

Visada – visur – viskas įmanoma.

Kviečiu plačiau susipažinti su mano darbais.

Dalia

Interjerai

Stiklo skulptūros

Tas dienas, kurios bedugnėn plūsta,
Atjauti ir pergyvent imi.
Tu formuoji laiką,
Savo būstą,
Kad pavirstum savimi.

Raineris Marija Rilkė

Idėjos Jūsų namams